Melita  Janošev
  
Psiholog, Psihoterapeut
 
 
Home
Psihološka Delatnost
Psihoterapija

Psihoterapija ili Savetovanje?  

O Meni
Kontakt
Linkovi
Blog

 

   
   Moja primarna profesionalna identifikacija  (psiholog), koja je velikim delom i oblikovala moje poglede na pristup izučavanja, razumevanja i rada sa ljudima, se nužno morala modifikovati sa sticanjem novog profesionalnog okvira delovanja i zvanja psihoterapeuta.

Godine paralelnog rada u oba domena su učinila da se dva profesionalna identiteta koja zastupam i kojima podjednako pripadam, međusobno prožimaju i jedan na drugi na mnogostruke načine utiču.
Vrlo lako je bilo shvatiti i primenjivati niz prednosti koji nudi pozicija psihologa, koji u nekom trenutku preuzima vodeću profesionalnu ulogu, ali unutar sebe ima i mogućnosti osluškivanja psihoterapeuta koji prepoznaje ključna zastojna mesta i mogućnosti daljeg razvoja ličnosti osobe sa kojom sam u komunikaciji. Istovetan uticaj se mogao i osetiti prilikom promene definisanih uloga, kada nastupam kao psihoterapeut
.

Vremenom sam stekla iskustvo i mogućnost preusmeravanja različitih svojih profesionalnih pozicija, sa prenošenjem akcentovanja u odnosu na potrebe rada u tom trenutku, koje su prevashodno u službi mojih pacijenata/ klijenata.