Melita  Janošev
  
Psiholog, Psihoterapeut
 
 
Home
Psihološka Delatnost
Psihoterapija

Psihoterapija ili Savetovanje?  

O Meni
Kontakt
Linkovi
Blog


   Psihoterapija ili Savetovanje?

 
  Obično
ljudi ne prave suštinsku razliku izmedju psihoterapije i savetovanja. Najčešće podrazumevaju da će se susreti sa stručnom osobom koja će imati odgovore na pitanja koja ih opterećuju već neko vreme.

Smatram da bi bilo od koristi da neko ko traži psihološku ili psihoterapijsku pomoć sazna suštinsku razliku.

Psihoterapijski proces, zahteva kontinuirani, najčesće duži vremenski angažman.  Reč je o procesu samospoznaje osobe koja je u psihoterapiji, koji se postiže postupnim razvojem terapijske relacije i studioznim praćenjem fenomenologije psihičkog doživljavanja u nizu raznovrsnih životnih situacija u kojima se osoba nalazi. Osoba time ima priliku da transformiše svoje saznajne, osećajne, samoregulativne i ponašajne resurse, izgradi prošireni identitet, sa novim kvalitetom doživljavanja na sopstvenom planu (relacioni self).

Psihološko savetovanje obično se odvija u ograničenom vremenskom periodu, gde između seansi mogu da postoje i vremenske pauze.
Fokus je na razumevanju specifičnog životnog konteksta u kome se nalazi ličnost osobe koja je u tretmanu u odnosu na druge relevantne subjekte, svet u kome živi, vlastite planove, ciljeve, opšti psihofizički i psihološki plan. Cilj ovog postupka je u kristalizovanju  psihološkog položaja osobe.