Melita  Janošev
  
Psiholog, Psihoterapeut
 
 
Home
Psihološka Delatnost
Psihoterapija

Psihoterapija ili Savetovanje?  

O Meni
Kontakt
Linkovi
Blog

   
  
Psihološka Delatnost

 
    K
ao psiholog, najčešće sam u poziciji da sretnem osobe koje su poslate na psihološku dijagnostičku-diferencijalnu procenu, radi potreba daljeg lečenja od strane lekara-specijaliste, koji ih je i uputio sa sasvim određenim pitanjem.
Recimo,  u sklopu psihološkog ispitivanja koje inicira neurolog, određivaće se   kognitivni i funkcionalni status osobe, kao što se i primenom niza neuropsiholoških tehnika može ustanoviti koji je nivo opštih intelektualnih funkcija, da li ima promena govorno-jezičkih funkcija, ispada pamćenja, pažnje, koncentracije, egzekutivnih funkcija ili promena samokontrolnih i afektivno regulativnih mehanizama.
Ukoliko, psihološko ispitivanje inicira psihijatar, endokrinolog, dermatolog, kardiolog, gastroenterolog ili neki drugi lekar-specijalista, njihovo interesovanje će biti usmereno na psihološku pozadinu razvoja neke specifične psihopatologije, ili sadejstvo psiholoških elemenata u konstituisanju nekih akutnih ili hroničnih telesnih oboljenja.Pored navedenog često je potrebno obaviti i psihološka ispitivanja s ciljem ostvarivanja prava na tuđu negu i
  pomoć ili procene preostale radne sposobnosti u odnosu na prisustvo određenog stepena invaliditeta ili invalidske penzije.
Nekad same osobe, ili na predlog nekog od lekara, prijatelja, porodice traže psihološko-savetodavnu pomoć.